I Projekt i droga 2010

Stowarzyszenia "Św. Jacek" wraz z parafią pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego dotację na organizację konkursów towarzyszącym obchodom Jubileuszowym w ramach projektu pt. "Jubileusz 400-lecia istnienia Kościoła i Parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach w oczach dzieci i młodzieży".

W ramach projektu przeprowadzono następujące konkursy: konkurs dawnej pieśni religijnej "Dla Maryi"; konkurs fotograficzny "W tle z kościołem p.w. św. Jacka"; konkurs plastyczny - techniką dowolną " Portret św. Jacka"; konkurs plastyczny - technika dowolna "Wizerunek kościoła św. Jacka"; konkurs dla gimnazjum "Czytanie - twórczość Stefana Żeromskiego"; finał konkursu "Dzieje parafii św. Jacka w Leszczynach" - dla szkół podstawowych.

Członkowie Stowarzyszenia "Św. Jacek" wraz z ks. Ryszardem Zaborkiem przed obchodami jubileuszowymi prowadzili rozmowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego odnośnie poprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej od kościoła parafialnego do krzyżówki Leszczyny-Bęczków. Efektem tych rozmów było położenie w lipcu 2010 r. tuż przed Jubileuszem nowej nawierzchni drogi na odcinku 600 m. Koszt inwestycji w 100% finansował Urząd Marszałkowski.