O nas

Stowarzyszenie „Św. Jacek” powstało w marcu 2010 r. z inicjatywy ks. Ryszarda Zaborka – Proboszcza Parafii p. w. św. Jacka w Leszczynach.

Data wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła w dniu 07.06.2010 r., nr KRS 0000357962.

Pełna nazwa STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI PARAFII ŚWIĘTEGO JACKA W LESZCZYNACH.

Obecnie Stowarzyszenie „Św. Jacek” liczy 26 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych.
Celem stowarzyszenia jest szerzenie kultury, sztuki i ochrona dóbr kultury oraz tradycji lokalnej, integracja społeczności.

Stowarzyszenie realizuje swe cele poprzez:

 • Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji prowadzonych przez parafię,
 • Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej, rekreacji, kultury i sztuki oraz rozrywki,
 • Współpracę z władzami samorządowymi oraz rządowymi, organizacjami pozarządowymi, kościołem parafialnym, organizacjami społecznymi oraz przedsiębiorstwami,
 • Skupienie wokół Stowarzyszenia osób pragnących działać na rzecz społeczności parafii Leszczyny,
 • Wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celami Stowarzyszenia „Św. Jacek”,
 • Pomoc rzeczowa osobom najuboższym. 

Członkowie Stowarzyszenia „Św. Jacek”

 

 1. Bogusława Bobrowska
 2. Waldemar Bobrowski
 3. Mariusz Dyraga
 4. Urszula Dyraga
 5. Andrzej Gołąbek
 6. Teresa Gołąbek
 7. Sławomir Gołąbek
 8. Stanisław Kaczmarczyk
 9. Anna Łakomiec
 10. ks. Ryszard Zaborek
 11. Katarzyna Radek
 12. Norbert Radek
 13. Monika Ruchwa
 14. Alicja Staszewska
 15. Czesław Staszewski
 16. Wiesława Stelmaszczyk
 17. Krzysztof Wołowiec
 18. Joanna Iwańska
 19. Dorota Salwa
 20. Maria Fidzińska-Dziurzyńska
 21. Janusz Krzysiek
 22. Małgorzata Pastuszko
 23. Tomasz Pastuszko
 24. Elżbieta Sańpruch
 25. Mariusz Pietras
 26. Zdzisława Sito
 27. Edward Sito

 

Członkowie Honorowi Stowarzyszenia „Św. Jacek”

 1. Zdzisław Wrzałka
 2. ks. dr Andrzej Kaszycki


Zarząd Stowarzyszenia „Święty Jacek” w kadencji 2016-2019

 • Prezes Zarządu – Wiesława Stelmaszczyk
 • I z-ca Prezesa – Tomasz Pastuszko
 • Sekretarz – Urszula Dyraga
 • Skarbnik – Małgorzata Pastuszko
 • Członek Zarządu – Anna Łakomiec

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Świety Jacek” w kadencji 2016-2019

 • Przewodniczący – Norbert Radek
 • Zastępca – Stanisław Kaczmarczyk
 • Sekretarz – Sławomir Gołąbek
 • Członek – Dorota Salwa
 • Członek – Krzysztof Wołowiec

  

Zarząd Stowarzyszenia „Św. Jacek” w kadencji 2013-2016

 • Prezes Zarządu – Norbert Radek
 • I z-ca Prezesa – Sławomir Gołąbek
 • II z-ca Prezesa – Stanisław Kaczmarczyk
 • Sekretarz – Janusz Krzysiek
 • Skarbnik – Wiesława Stelmaszczyk
 • Członek Zarządu – ks. Ryszard Zaborek
 • Członek Zarządu – ś. p. Czesław Piotrowski

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Św. Jacek” w kadencji   2013-2016

 • Przewodnicząca – Katarzyna Radek
 • Zastępca – Krzysztof Wołowiec
 • Sekretarz – Dorota Salwa
 • Członek – Bogusława Bobrowska
 • Członek – Małgorzata Pastuszko

  

Zarząd Stowarzyszenia „Św. Jacek” w kadencji 2010-2013

 

 • Prezes Zarządu – Mariusz Dyraga
 • I z-ca Prezesa – ś.p. Ryszard Łakomiec (zmarł 29.08.2010)
 • I z-ca Prezesa – Norbert Radek (od października 2010 r.)
 • II z-ca Prezesa – Andrzej Gołąbek
 • Sekretarz – Alicja Staszewska
 • Skarbnik – Joanna Iwańska
 • Członek Zarządu – Stanisław Kaczmarczyk
 • Członek Zarządu – ś. p. Czesław Piotrowski (zmarł 01.12.2014)

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Św. Jacek” w kadencji   2010-2013

 

 • Przewodnicząca – Wiesława Stelmaszczyk
 • Zastępca – Katarzyna Radek
 • Sekretarz – Bogusława Bobrowska
 • Członek- Krzysztof Wołowiec
 • Członek – ks. Ryszard Zaborek

  

Nasze grono wspierali:

ś. p. Ryszard Łakomiec (zmarł 29.08.2010 r.)

ś. p. Czesław Piotrowski (zmarł 01.12.2014 r.)

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…