I Projekt i droga 2010

Stowarzyszenia „Św. Jacek” wraz z parafią pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego dotację na organizację konkursów towarzyszącym obchodom Jubileuszowym w ramach projektu pt. „Jubileusz 400-lecia istnienia Kościoła i Parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach w oczach dzieci i młodzieży”.

W ramach projektu przeprowadzono następujące konkursy: konkurs dawnej pieśni religijnej „Dla Maryi”; konkurs fotograficzny „W tle z kościołem p.w. św. Jacka”; konkurs plastyczny – techniką dowolną ” Portret św. Jacka”; konkurs plastyczny – technika dowolna „Wizerunek kościoła św. Jacka”; konkurs dla gimnazjum „Czytanie – twórczość Stefana Żeromskiego”; finał konkursu „Dzieje parafii św. Jacka w Leszczynach” – dla szkół podstawowych.

Członkowie Stowarzyszenia „Św. Jacek” wraz z ks. Ryszardem Zaborkiem przed obchodami jubileuszowymi prowadzili rozmowy z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego odnośnie poprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej od kościoła parafialnego do krzyżówki Leszczyny-Bęczków. Efektem tych rozmów było położenie w lipcu 2010 r. tuż przed Jubileuszem nowej nawierzchni drogi na odcinku 600 m. Koszt inwestycji w 100% finansował Urząd Marszałkowski.