Mikołaj 2010

Rok 2010 Stowarzyszenia „Św. Jacek” zakończyło zorganizowaniem w grudniu paczek Mikołajkowych dla rodzin potrzebujących z naszej parafii. Została przeprowadzona w Kościele parafialnym zbiórka żywności długoterminowej wśród parafian. Ponadto pozyskano produkty długoterminowe od instytucji i prywatnych firm. W sumie zorganizowano 20 paczek (waga jednej paczki około 50 kg), które przekazano 20 najbardziej potrzebującym pomocy rodzinom w naszej parafii.