Pomoc Szkołom

Stowarzyszenie „Św. Jacek” pomagało Zespołowi Szkół w Mąchocicach Kapitulnych i Szkole Podstawowej w Leszczynach  w pozyskaniu pomocy dydaktycznych i nowych placów zabaw w ramach projektów edukacyjnych z Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego.