Projekt EDD 2011

Projekt pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa w parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach. Kamień milowy: Poszukiwanie korzeni rodzinnych Marii Skłodowskiej-Curie”.

W 2011 roku Stowarzyszenie „Św. Jacek” pozyskało dotację z Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego na realizację projektu pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa w parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach. Kamień milowy: Poszukiwanie korzeni rodzinnych Marii Skłodowskiej-Curie”.

Celem projektu było zapoznanie lokalnej społeczności z terenu parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach z życiem i pracą naukowo-badawczą Marii Skłodowskiej-Curie oraz jej związkiem z naszą parafią. Maria Skłodowska-Curie w dzieciństwie często przebywała w dworku szlacheckim dziadków w Radlinie. Babcia Marii Skłodowskiej-Curie Salomea Skłodowska z Sagatyńskich jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Leszczynach.

W ramach projektu w dniu 11.09.2011 r. o godz. 1600 w kościele parafialnym p. w. św. Jacka w Leszczynach została odprawiona msza w intencji rodziny Marii Skłodowskiej-Curie, którą koncelebrowali ks. dr Andrzej Kaszycki i ks. Ryszard Zaborek.

Następnie o godz. 1800 w Zespole Szkół w Mąchocicach Kapitulnych rozpoczęło się sympozjum popularno-naukowego na temat życia i pracy naukowo-badawczej Marii Skłodowskiej-Curie, wykład wygłosił prof. Mieczysław Scendo z Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach sympozjum przeprowadzono kilkanaście doświadczeń chemicznych pod hasłem „Chemia w życiu codziennym”. Doświadczenia wykonała dr Anna Adach z Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dodatkową atrakcją Sympozjum była obecność przedstawicieli Biura Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, którzy przygotowali dla uczestników pokazy lamp plazmowych oraz konkursy dla dzieci z użyciem mikroskopów.

Również w tym dniu odbyło się poświęcenie pracowni językowej pozyskanej w ramach projektów edukacyjnych z Urzędu Marszałkowskiego woj. Świętokrzyskiego oraz podpisanie umowy o objęciu patronatu nad Zespołem Szkół w Mąchocicach Kapitulnych przez F.H. BARWA. Umowę trójstronną podpisali Dyrektor Szkoły Janina Gozdek, Prezes F.H. BARWA Jarosław Czajkowski oraz Prezes Stowarzyszenia „Święty Jacek” Mariusz Dyraga.

W ramach projektu w dn. 17.09.2011 r. odbył się wyjazd grupy młodzieży z terenu parafii wraz z opiekunami do Muzeum Marii Skłodowskiej ? Curie w Warszawie. Dodatkowo młodzież zwiedziła Cmentarz Powązkowski. W wycieczce wzięło udział 50 młodych osób (gimnazjalistów i licealistów) oraz 8 opiekunów.

Należy zaznaczyć, że patronat honorowy nad projektem pt. „Europejskie Dni Dziedzictwa w parafii p.w. św. Jacka w Leszczynach. Kamień milowy: Poszukiwanie korzeni rodzinnych Marii Skłodowskiej-Curie” objęli Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Bogdan Zdrojewski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Adam Jarubas.

Wkładem własnym Stowarzyszenia „Św. Jacek” w projekt było wykonanie tablicy informacyjnej, która znajduje się przed wejściem głównym cmentarza parafialnego w Leszczynach.