RENOWACJA NAGROBKU SALOMEI Z SAGTYŃSKICH SKŁODOWSKIEJ – BABKI MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 2012

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach płyta nagrobna Salomei Skłodowskiej z Sagtyńskich zmarłej w 1882 roku (babki Marii Skłodowskiej-Curie) znajdująca się na cmentarzu parafialnym w Leszczynach została wpisana do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego (decyzja 237 B z dnia 03.04.2012 r.) o numerze rejestru 294 B. Ze względu na zły stan zachowania nagrobek wymagał podjęcia prac konserwatorskich.

Stowarzyszenie „Święty Jacek” złożyło wniosek o dotację na renowację w/w nagrobka do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach. Po weryfikacji wniosek został zaakceptowany do finansowania. Ze względu na ograniczone środki finansowe Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach otrzymano dotację, która pozwalała tylko częściowo sfinansować to zadanie.

Stowarzyszenie „Święty Jacek” pozyskało dodatkowo środki finansowe na renowację nagrobka z innych źródeł. Oprócz pozyskanych dotacji Stowarzyszenie „Święty Jacek” wniosło swój wkład finansowy i pracę wolontariatu przy pracach związanych z renowacją nagrobku.

Prace przy nagrobku zostały zakończone 26.10.2012 r.

Renowację nagrobku Salomei z Sagtyńskich Skłodowskiej – babki Marii Skłodowskiej-Curie zrealizowano przy wsparciu finansowym:

  • Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach
  • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
  • Starostwa Powiatowego w Kielcach
  • Stowarzyszenia „Święty Jacek”

Odnowiony nagrobek babki Marii Skłodowskiej-Curie znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Leszczynach będzie dużą atrakcją turystyczną dla osób odwiedzających Region Świętokrzyski, a w szczególności Powiat Kielecki oraz przybliży związki i korzenie rodzinne 2-krotnej naszej noblistki z województwem świętokrzyskim.