Konkurs „Jackowe pierogi”

Stowarzyszenie „Święty Jacek” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Jackowe pierogi”, który odbędzie się na festynie zorganizowanym z okazji odpustu parafialnego.

Regulamin konkursu „Jackowe pierogi”

 

 1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie „Święty Jacek”.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji odpustu parafialnego.
 3. W konkursie mogą brać udział zespoły 3 osobowe z terenu parafii Leszczyny.
 4. Uczestnicy przygotowują na własny koszt wybrany przez siebie rodzaj pierogów (nie mniej niż 40 sztuk każdego rodzaju)
 5. Produkty przeznaczone do degustacji powinny zostać oznaczone- informacja o nazwie produktu, imiona i nazwiska wykonawców oraz miejscowość.
 6. Organizator zapewnia miejsce na prezentację potraw.
 7. Konkursowe pierogi oceniać będzie 3-osobowa komisja powołana przez organizatora.
 8. Komisja oceniać będzie: walory estetyczne i smakowe z uwzględnieniem tradycji kulinarnej regionu

–         sposób podania (wygląd i estetyka)

–         oryginalność i pomysłowość

 1. Komisja przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie komisji konkursowej.
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie grup do 10 sierpnia pod nr tel. 693344240  lub drogą mailową: stowarzyszenie.sw.jacek@gmail.com
 5. Każdy uczestnik przez fakt wzięcia udziału w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikację informacji i zdjęć z przebiegu konkursu.

 

 

 

Stowarzyszenie „Święty Jacek”