Jubileusz OSP Mąchocice Kap.

Stowarzyszenie „Święty Jacek” otrzymało zaproszenie do udziału w jubileuszu 90 – leciaOchotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych w dn. 06.07.2014.

Delegacja, która wzięła udział w uroczystej Mszy Świętej oraz festynie podarowała jubilatom kosiarkę do trawy, życząc błogosławieństwa Bożego w trudzie ich pracy i niesieniu pomocy potrzebującym.

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE!