Spotkanie historyczne – 75 rocznica wybuchu II wojny światowej

9 wrzesień 2014 r. Tego dnia w szkole odbyło się spotkanie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli kombatantami żołnierzami Armii Krajowej z oddziału D. W. „Wybranieccy” w osobach kpt. Pelagii Barwickiej oraz kpt. Bogusława Sitnickiego oraz Dionizym Krawczyńskim i Anną Woźniak – reprezentantami Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”.

W spotkaniu udział wzięła również młodzież z Zespołu Szkól w Bęczkowie, która przybyła z nauczycielkami Anną Matuszewską i Wiolettą Krawczyk.

 

Po powitaniu przybyłych gości jako pierwszy głos zabrał Dionizy Krawczyński, który rozpoczął swoją opowieść od obrony Kielc 5 września 1939 roku. Wówczas to nieliczne oddziały Wojska Polskiego stawiły opór przeważającym siłom oddziałów niemieckich. Po ciężkich walkach i dużych stratach oddziały polskie opuściły Kielce. Walki toczyły się jeszcze w rejonie Szydłówka i Dąbrowy, skąd ostatnie polskie oddziały ustąpiły 7 września 1939 roku. Pan Krawczyński przedstawił również bardzo szczegółowo historię Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego  mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, walczącego w rejonie Gór Świętokrzyskich do czerwca 1940 r.

 

Z kolei kpt. Pelagia Barwicka oraz kpt. Bogusław Sitnicki opowiadali o swoich przeżyciach z września 1939. Dużo czasu poświęcili na przedstawienie historii swojego oddziału. Opowiadali o życiu partyzanckim, o walkach na naszych ziemiach oddziału Wybranieckich dowodzonego przez Marian Sołtysiaka „Barabasza” oraz o codziennym życiu ludności podczas okupacji. Kpt. Pelagia Barwicka zaprezentowała dokumenty uzyskane z IPN, które dotyczyły działalności oddziału niemieckiej żandarmerii pod dowództwem Alberta Szustera. Oddział ten odpowiada za wiele mordów dokonanych na ludności cywilnej w Gminach Górno, Nowa Słupia, Bodzentyn.

 

Po wystąpieniach uczniowie zadawali pytania m. in. pytali o Gestapo w Kielcach i jego działalność, wiek poborowy do Wojska Polskiego, o codziennym życiu dzieci podczas okupacji.

 

Duże zainteresowanie wzbudziła broń z września 1939 roku używana przez Wojsko Polskie tj. ręczny karabin maszynowy „Browning” wz. 28 oraz karabin Mauser wz.1898, która jest w posiadaniu Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „JODŁA”.

 

Organizatorami tego wyjątkowego spotkania było Stowarzyszenie „Święty Jacek”, które chciało upamiętnić 75 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, czyli wybuchu II wojny światowej, a tym samym zachęcić do zadumy nad bohaterskim poświęceniem swego życia za Ojczyznę ówczesnych Polaków, często rówieśników uczniów szkół – dzisiejszej wolnej młodzieży.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki wsparciu fiansowemu przez Starostwo Powiatowe w Kielcach.