19 lipca – obchody rocznicy potyczki pod Leszczynami

Zaproszeniem księdza Ryszarda Zaborka do udziału we Mszy Świętej pocztów sztandarowych rozpoczęła się niedzielna uroczystość patriotyczna ku czci bohaterskiej  walki o wolność partyzantów Oddziału Barabasza. Jak co roku modliliśmy się w intencji poległych pod Leszczynami partyzantów: „Orlicza”- Stanisława Łubka, „Sławka” – Sławomira Werensa, „Kanarka” – Stanisława Borkowskiego, „Heńka” – Henryka Giżyckiego i „Tadka” – Bronisława Sitarskiego, a także wszystkich, którzy poświęcili się Ojczyźnie – Polsce.

 

Msza zakończyła się podniosłym koncertem chóru leszczyńskiego.

 

Po złożeniu wieńców uczestnicy uroczystości mieli okazję posłuchać wzruszającego słuchowiska razem z inscenizacją w wykonaniu Teatru Kapitalnego pt. „List do Barabasza”, do którego scenariusz napisała i wyreżyserowała Alicja Rozborska.

Przy wtórze piosenek żołnierskich można było spróbować partyzanckiej zalewajki świętokrzyskiej.
Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia kombatantów i świadków pożogi II wojny światowej.  
W uroczystościach wzięły udział delegacje kombatanckie, rodziny żołnierzy AK, SHR „Jodła”, reprezentanci szkół i samorządu, strażacy, kół gospodyń wiejskich, zaproszeni goście i parafianie.

Spotkanie patriotyczne zostało dofinansowane ze środków Fundacji WBK Banku Zachodniego „Bank Ambitnej Młodzieży”