Śpiewogranie dla Maryi

W maju mieliśmy możliwość uczestniczenia w nabożeństwach majowych, w których litanią wysławialiśmy Maryję. Spotykaliśmy się również przy kapliczkach, by móc śpiewem chwalić nasza Matkę.

Również Stowarzyszenie „Święty Jacek” zachęcało do włączenia się do wspólnego grania i śpiewania na cześć Maryi.