Uroczystosci patriotyczne

16.07.2017 r. Kolejny raz spotkaliśmy się na Mszy Świętej w kościele p.w. Św. Jacka oraz przy pomniku AK Oddziału „Wybranieccy” z okazji rocznicy potyczki pod Leszczynami partyzantów z Niemcami. Zginęli wówczas Stanisław Łubek „Orlicz”, Sławomir Werens „Sławek”, Stanisław Borkowski „Kanarek”, Henryk Giżycki „Heniek” i Bronisław Sitarski „Tadek”.

Spotkanie było okazją do wspólnego śpiewu piosenek i hymnów patriotycznych wraz z chórem leszczyńskim, wzruszeń przy występie najmłodszych leszczyńskich artystów, wielopokoleniowych rozmów i wspomnień kombatantów przy zalewajce świętokrzyskiej.

W takich chwilach wspominamy tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Uczymy się jak być dobrym oddanym Polakiem od najmłodszych lat i dzielić się miłością z innymi.

 

Dziękujemy:

– przybyłym gościom, szczególnie pani Amelii Sołtysiak wraz córką, kpt. Pelagii Barwickiej, Zofii i Antoniemu Nowakom, Wojciechowi Kołodziejowi, mjr Bogusławowi Sitnickiemu, por. Stanisławie Tofil, Danucie Wójcik, Stanisławowi Galerze, prof. Helenie Smolaga- Jastrzębskiej;

– parafianom;

– leszczyńskiemu chórowi pod przewodnictwem Tomasza Liszki i batutą Zbigniewa Goncarzewicza;

– dzieciom – artystom ze Szkoły Podstawowej z Leszczyn pod opieką Elżbiety Sańpruch;

– Annie Woźniak – za dowodzenie pocztami;

– pocztom sztandarowym:

Koła 4 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej w Kielcach,

? Koła Nr 1 Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Kielcach,

? Stowarzyszenia Żołnierzy i Sympatyków 4 Pułku w Kielcach,

? Związku Strzeleckiego w Kielcach im. J. Piłsudskiego,

? Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach,

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąchocicach Kapitulnych,

? Zespołu Szkół w Bęczkowie,

? Zespołu Szkół w Cedzynie im. Stefana Żeromskiego,

? Szkoły Podstawowej w Leszczynach im. Noblistów Polski,

? – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego;

– Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Górno;

– Wójtowi Gminy Masłów;

– Kołom Gospodyń Wiejskich z Radlina, Mąchocic Kap., Cedzyny, Leszczyn – również za pyszna zalewajkę.